Vydavateľstvo

essay online here

Cieľom MSEJK je šírenie dobrej správy o záchrane pre večnosť skrze zástupnú obeť Pána Ježiša Krista. Pre potreby spoločnosti prevádzkujeme vydavateľskú činnosť. V misijnej službe osvedčené tituly si volíme z tvorby domácich aj zahraničných autorov, vyznávajúcich osobnú vieru a odpustenie hriechov skrze obeť Ježiša Krista.

Našim úsilím je, ročne ponúknuť našim čitateľom v každej vekovej skupine niečo nové. Obsahovo prezentujeme biblické učenie pre praktický život, tzv. ľudovú teológiu, životné skúsenosti, svedectvá, beletriu čerpajúcu námety z kresťanskej kultúry. V našej ponuke nechýbajú ani teologicky fundované výklady biblických textov od skúsených a vo svete uznávaných učiteľov Písma Svätého. Grafickú  úpravu, preklady a jazykovú úpravu  ponúkaných kníh robia dobrovoľníci alebo externí spolupracovníci spoločnosti.

Podmienky zaslania literatúry

MSEJK je občianske združenie charitatívneho charakteru. Podmienkou zaslania literatúry, je Váš prejavený záujem o nami ponúkanú literatúru. Najlepšie e-mailom alebo prostredníctvom tejto webovej stránky. Na základe Vašej požiadavky pripravíme balík a pošleme na Vami udanú adresu. Na dobierku neposielame. V balíku najdete list, hodnotu zaslanej literatúry a zloženku pre Váš dobrovolný príspevok na našu činnosť. Túto službu budujeme z dobrovoľných príspevkov.

MSEJK nežiadala o možnosť príjmu 2% z daní obyvateľstva. Je dielom viery.

Pre potreby účtovníctva vedieme register zaslaných balíkov. Keď na Váš príspevok použijete nami vystavenú zloženku, vašu platbu dokážeme ľahko identifikovať. Pre prípad platby bankovým prevodom na zloženke nájdete variabilný symbol aj číslo balíka, ktorý môžete dať do kolónky „správa pre prijímateľa“.

Uvedením špecifického symbolu dokážeme platbu podľa Vášho želania zaradiť v účtovníctve do  nasledovných fondov:

špec. symbol 01 fond služby slovenskou literatúrou
špec. symbol 02 fond služby maďarskou literatúrou
špec. symbol 03 fond režijných nákladov
špec. symbol 04 fond mzdových nákladov
špec. symbol 05 fond pre podporu misionárov

Našu evanjelizačnú službu robíme predovšetkým s vierou a dôverou, že Boh bdie nad každou udalosťou. Preto dôverujeme aj našim korešpondentom , že nezneužijú naše zásielky, aj keď nie sú zaslané na dobierku. Keď niekto nedokáže prispieť na našu činnosť a požiada o literatúru, tiež radi poslúžime, podľa našich možností.

Vlastnú predajňu neprevádzkujeme. Naše knižné tituly nájdete u niektorých kníhkupcov, alebo aj na internetových obchodoch kresťanskej literatúry. Tam sa spĺňajú obchodné podmienky.

Podmienky pre obchodných partnerov

Podľa zákona občianske združenie môže predať svoj majetok a príjem z takej obchodnej činnosti  použiť znovu na naplnenie cieľov činnosti. Za týchto podmienok môžeme predať literatúru z našej tvorby na faktúru aj do obchodnej siete. Pre potreby účtovníctva pred prvým odberom je potrebná registrácia, číslo IČO, DIČ. Nami vykazované hodnoty kníh tvoria naše náklady na vydanie. Obchodníci si tvoria pultovú cenu pridaním marže a DPH. Z dôvodu zlých skúseností z minulosti do komisionálneho predaja neponúkame literatúru.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami, 

MSEJK Team.