Príručka

minegate

Pridanie/Úprava nového Produktu/Knihy

1) Názov
Mal by byť identický s názvom produktu/knihy. V prípade že by bol príliš dlhý, treba pouvažovať nad skrátením, inak sa na stránke môže zobraziť nesprávne.

2) Popis (O knihe)
Základné informácie o produkte/knihe, najlepšie ak má 3-4 riadky.

3) Cena
Vyplnuje sa iba „Normálna cena“ a to bez označenia meny (tá sa vytvára automatickty), ostatné políčka ostávajú prázdne.

4) Jazyk
Jazyk v ktorom je kniha napísaná. Na stránke sa zobrazia iba produkty/knihy ktoré zodpovedajú zvolenému jazyku. Napr. maďarské knihy sa zobrazia v maďarčine,  slovenské iba v slovenčine, atď.

5) Kategórie
Pridáavajú sa všetky kategórie ktorým daný titul zodpovedá. Základná kategória „Kniha“ sa neoznačuje. Kategórie sa prekladajú automaticky akonáhle sa zmení jazyk. Namiesto „Obľúbené“ tam bude „Kedvenc“, atď.

6) Autor
Ak meno autora bolo už niekedy v minulosti priradené (k inému produktu/knihe), zobrazí sa hneď pod kurzorom, stačí ho vybrať kliknutím zo zoznamu (netreba ho dopisovať ručne). Je dôležité dať pozor nato aby sa nevytvárali duplicitní autori (N. Lieth, Norbert L. bude pravdepodobne Norbert Lieth), inak ich system môze nakategorizovat nesprávne.

7) Obrázok
Obrázok titulu knihy by mal mať minimálny rozmer 200×200, aby sa na stránke zobrazil v dostatočnej kvalite.

8) Publikovať
Po publikovaní sa produkt/kniha zobrazí na stránke.

 

Táto krátka príručka slúži ako pomocník pre správu webstránky/elektronického-obchodu (ďalej len obchodu). Obsah tejto stránky sa môže meniť v závislosti od úprav a mal by byť po každej úprave aktualizovaný tak aby zodpovedal obsahu aktuálnej štruktúry obchodu.

Verzia 1.1 (28/09/2017)