Rólunk

MSEJK – Misijná spoločnosť evanjelia Ježiša Krista (Jézus Krisztus Evangéliumának Missiós Társasága) mint jótékony jellegű polgári társulat 1991 évben lett megalapítva. Azóta keresztyén missziós szolgálatot végez Szlovákiában. E szolgálathoz túlnyomórészt irodalmat használ szlovák , magyar, német és cseh nyelven. Különös esetben, ha valaki igényli külföldre is szállítunk irodalmat.

Társaságunk evangélikális (evangéliumi), karitatív jellegű és nem szekta. Nem gyűjtünk tagságot és nem szervezünk Istentiszteleti összejöveteleket.

Miért van szükség egy keresztyén államban (Szlovákiában) ilyen misszióra?

A túlnyomórészt keresztyén lakosságú Szlovákiában sok vallást gyakorolnak. Képviselőik, tanítóik vallásos gyakorlatokat írnak elő és tanítanak, amelyek sok esetben nem egyeztethetők Isten akaratával, amely a Szentírásban van kijelentve, de emberi tanítás szerint valók. Ezek gyakran tartalmaznak babonahitet, világi és okult hit gyakorlatot és távol keleti hitvallások elemeit. Vallásos követőik ezek a tanok szerint általában abban bíznak és hisznek, amit tettek, teljesítettek, habár szóban vallják, hogy hisznek valamilyen Isten létezésében. Gyakran azt a véleményt is védelmezik, hogy csak egy Isten van, a név csak a fordítás kérdése. Nincsenek tudatában, hogy bálvány isteneket követnek, imádnak és nem a Szentírásban kinyilatkoztatott egy, igaz Istent, a világ teremtőjét és Jézus Krisztus Atyját. Mások egyenesen vallják, hogy mindegy ki az, csak teljesítse kívánságaikat. Ilyen hitnek kevés köze van a keresztyén hithez. (A magyar nyelv két szót használ e hit megnevezésére: keresztény és keresztyén. Az első a kereszt szóból képzett, tehát keresztes, míg a másik a Krisztus szóból ered, tehát Krisztusi.)

A biblikus – Krisztus hívő keresztyének, akiknek mércéjük, és életük meghatározója Isten Igéje, az ő hitük és reményük Jézus Krisztus váltságáldozata, és minden igyekezetük az, hogy úgy éljenek, ahogy Krisztus is élt az Atyának engedelmeskedett. Ezért a hitért megtapasztalták Isten megbocsátó kegyelmét, Krisztus ígérte szerint újjászülettek és kapták Isten Szent Szellemét. Tehát az ő hitük alapja a Szentírás (ezért szorgalmasan, rendszeresen olvassák és tanulmányozzák), számukra az egyetlen közbenjáró Istenhez Jézus Krisztus, hiszik, hogy kegyelemből, csak Krisztus golgotai halála által vannak megváltva. Hitüket példás istenfélő élet, cselekedtek bizonyítják.

Életük céljává az tették, hogy minden áron, szóban és tettel dicsőítsék Megváltójukat, Jézus Krisztust, és az Ő akarata szerint másokat is elvezessenek a megváltó hitre. Ez a hit vezette és erősítette az első keresztyéneket a hűségben (az arénákban) és mind a mai napig minden jóban és rosszban, üldöztetésben. Azért nem szégyelljük Jézus Krisztus evangéliumát, mint azt Pál apostol is vallja (Róma 1,6), és kívánjuk, hogy minden olvasónk eljusson erre a megváltó hitre illetve hű maradjon mindhalálig.