Kresťanské kníhkupectvo

Cieľom občianskeho združenia MSEJK je šírenie dobrej správy o záchrane pre večnosť skrze zástupnú obeť Pána Ježiša Krista prostredníctvom literatúry. Pre potreby spoločnosti prevádzkujeme vydavateľskú činnosť. V misijnej službe osvedčené tituly si volíme z tvorby domácich aj zahraničných autorov, vyznávajúcich osobnú vieru a odpustenie hriechov pre obeť Ježiša Krista.https://essay-online.com